Dernek Toplantısı

İSAHOCALI KÖYÜ

YARDIMLAŞMA KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME

DERNEĞİ

Sayın üyemiz, derneğimizin Olağan Genel Kurulu, şube üyelerimizin de katılımı ile  02.09. 2023  Cumartesi Günü Saat: 14:00’de  İsahocalı Köyü Kamil Emiroğlu Kültür Merkezinde yapılacaktı, ancak toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı 09.09.2023  tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanılacaktır, katılmanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama,

2-Divan seçimi ve Saygı duruşu,

3-Gündem maddeleri okunarak,genel kurulun onayına sunulması.

4-Genel Kurul tutanağının,divan kurulunca genel kurul adına imzalanmasına yetki verilmesi.

5-Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve ibraya sunulması,

6-Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi ve ibraya sunulması,

7- Tüzük değişikliği  genel kurulca görüşülüp karara bağlanması,

8-Dernek tahmini bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,

9- Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi,

10- Yeni Denetim Kurulunun seçilmesi,

11- Dilek ve Temenniler,
12-Kapanış.

02.09.2023

YÖNETİM  KURULU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *